Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Puzlogic

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,090 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Giải phóng:
Jan 29, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Kéo một số để đặt nó trong một ô xếp.

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Nhấp và kéo một số để đặt nó vào một ô xếp.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,090 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Giải phóng:
Jan 29, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Kéo một số để đặt nó trong một ô xếp.

Đặt tất cả các số mà không lặp lại một số trong bất kỳ hàng hoặc cột nào. Nhấp và kéo một số để đặt nó vào một ô xếp.

4.0 Rating Star
1,090
Phiếu bầu