Rabbit Samurai

Hướng dẫn

Chạm và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Ăn cà rốt và phá lồng để giải thoát bạn bè của bạn. Giải cứu cả 3 con vật và đến cửa an toàn để vượt qua từng màn chơi.

Nhấp và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Bạn cũng có thể sử dụng các phím WERSDF để khởi động cú móc của mình theo 6 hướng khác nhau. Tiếp tục giữ để kéo mình vào. Thu thập cà rốt và đập vào lồng để giải thoát những con vật bị mắc kẹt. Giải cứu cả 3 con vật và đến cửa an toàn để vượt qua từng màn chơi.

4.6 Rating Star
69,815
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Ăn cà rốt và phá lồng để giải thoát bạn bè của bạn. Giải cứu cả 3 con vật và đến cửa an toàn để vượt qua từng màn chơi.

Nhấp và giữ để bắn lưỡi câu của bạn theo bất kỳ hướng nào. Bạn cũng có thể sử dụng các phím WERSDF để khởi động cú móc của mình theo 6 hướng khác nhau. Tiếp tục giữ để kéo mình vào. Thu thập cà rốt và đập vào lồng để giải thoát những con vật bị mắc kẹt. Giải cứu cả 3 con vật và đến cửa an toàn để vượt qua từng màn chơi.

4.6 Rating Star
69,815
Phiếu bầu