Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shifter

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(2,149 Phiếu bầu)
Release :
Jan 20, 2015

Hướng dẫn

Giúp nhà thám hiểm đến được cánh cổng mở ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên của bạn để điều khiển nhà thám hiểm. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng cánh cổng đang có điện để mở nó!

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn phím cách để chuyển sang chế độ mà bạn có thể di chuyển quanh bốn góc của cấp độ. Bạn sẽ CẦN làm điều này để giải quyết hầu hết các cấp độ!

Giúp nhà thám hiểm đến được cánh cổng mở ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên của bạn để điều khiển nhà thám hiểm. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng cánh cổng đang có điện để mở nó!

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn phím cách để chuyển sang chế độ mà bạn có thể di chuyển quanh bốn góc của cấp độ. Bạn sẽ CẦN làm điều này để giải quyết hầu hết các cấp độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 10, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(2,149 Phiếu bầu)
Release :
Jan 20, 2015

Hướng dẫn

Giúp nhà thám hiểm đến được cánh cổng mở ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên của bạn để điều khiển nhà thám hiểm. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng cánh cổng đang có điện để mở nó!

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn phím cách để chuyển sang chế độ mà bạn có thể di chuyển quanh bốn góc của cấp độ. Bạn sẽ CẦN làm điều này để giải quyết hầu hết các cấp độ!

Giúp nhà thám hiểm đến được cánh cổng mở ở mỗi cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên của bạn để điều khiển nhà thám hiểm. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng cánh cổng đang có điện để mở nó!

Bị mắc kẹt trên một cấp độ? Nhấn phím cách để chuyển sang chế độ mà bạn có thể di chuyển quanh bốn góc của cấp độ. Bạn sẽ CẦN làm điều này để giải quyết hầu hết các cấp độ!

3.3 Rating Star
2,149
Phiếu bầu