Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Platfoban

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,234 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Apr 06, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút giữa để chuyển kích thước. Khi bạn ở trong chiều không gian bóng tối, bạn có thể di chuyển và đẩy các khối. Nhưng hãy coi chừng những chiếc rương, chúng biến thành quái vật trong chế độ bóng tối!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc Q để chuyển kích thước. Khi bạn ở trong chiều không gian bóng tối, bạn có thể di chuyển và đẩy các khối. Nhưng hãy coi chừng những chiếc rương, chúng biến thành quái vật trong chế độ bóng tối!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,234 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Release:
Apr 06, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút giữa để chuyển kích thước. Khi bạn ở trong chiều không gian bóng tối, bạn có thể di chuyển và đẩy các khối. Nhưng hãy coi chừng những chiếc rương, chúng biến thành quái vật trong chế độ bóng tối!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Shift hoặc Q để chuyển kích thước. Khi bạn ở trong chiều không gian bóng tối, bạn có thể di chuyển và đẩy các khối. Nhưng hãy coi chừng những chiếc rương, chúng biến thành quái vật trong chế độ bóng tối!

4.0 Rating Star
4,234
Phiếu bầu