Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Conduit

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(198 Phiếu bầu)
Release :
Oct 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Z để đột nhập vào một thiết bị đầu cuối khi bạn đang đứng trước nó.

Khi bạn ở trong thiết bị đầu cuối, bạn có thể mở rộng và rút lại các nền tảng. Kết nối nền tảng với nút mở để kích hoạt cửa. Khi nó được kích hoạt, bạn có thể di chuyển qua nó.

Cố gắng thu thập tất cả các hình tam giác màu xanh để có thêm thử thách!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Z để đột nhập vào một thiết bị đầu cuối khi bạn đang đứng trước nó.

Khi bạn ở trong thiết bị đầu cuối, bạn có thể mở rộng và rút lại các nền tảng. Kết nối nền tảng với nút mở để kích hoạt cửa. Khi nó được kích hoạt, bạn có thể di chuyển qua nó.

Cố gắng thu thập tất cả các hình tam giác màu xanh để có thêm thử thách!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(198 Phiếu bầu)
Release :
Oct 01, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Z để đột nhập vào một thiết bị đầu cuối khi bạn đang đứng trước nó.

Khi bạn ở trong thiết bị đầu cuối, bạn có thể mở rộng và rút lại các nền tảng. Kết nối nền tảng với nút mở để kích hoạt cửa. Khi nó được kích hoạt, bạn có thể di chuyển qua nó.

Cố gắng thu thập tất cả các hình tam giác màu xanh để có thêm thử thách!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Z để đột nhập vào một thiết bị đầu cuối khi bạn đang đứng trước nó.

Khi bạn ở trong thiết bị đầu cuối, bạn có thể mở rộng và rút lại các nền tảng. Kết nối nền tảng với nút mở để kích hoạt cửa. Khi nó được kích hoạt, bạn có thể di chuyển qua nó.

Cố gắng thu thập tất cả các hình tam giác màu xanh để có thêm thử thách!

4.1 Rating Star
198
Phiếu bầu