Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Night Lights After Dark

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,606 Phiếu bầu)
Release :
Jan 19, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,606 Phiếu bầu)
Release :
Jan 19, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

Mục tiêu của bạn là đi đến cửa thoát hiểm ở mỗi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển xung quanh cấp độ. Nhấn X để nhặt hoặc đặt đồ vật xuống. Nhấn C để sử dụng một đối tượng.

4.1 Rating Star
2,606
Phiếu bầu