Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shuffle World

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,987 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Mar 26, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thế giới có thể được sắp xếp lại! Nhấp vào một ô để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô khác để hoán đổi vị trí của chúng. Chạy, nhảy và sắp xếp lại để thu thập tất cả các loại quả mọng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thế giới có thể được sắp xếp lại! Nhấp vào một ô để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô khác để hoán đổi vị trí của chúng. Chạy, nhảy và sắp xếp lại để thu thập tất cả các loại quả mọng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,987 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Mar 26, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thế giới có thể được sắp xếp lại! Nhấp vào một ô để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô khác để hoán đổi vị trí của chúng. Chạy, nhảy và sắp xếp lại để thu thập tất cả các loại quả mọng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Thế giới có thể được sắp xếp lại! Nhấp vào một ô để chọn nó, sau đó nhấp vào một ô khác để hoán đổi vị trí của chúng. Chạy, nhảy và sắp xếp lại để thu thập tất cả các loại quả mọng.

4.3 Rating Star
3,987
Phiếu bầu