Rolling Magnet

Hướng dẫn

Bạn là một nam châm. Di chuyển bằng A, D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải. Nhấn SPACE để thu hút bản thân vào các khối màu xanh có dấu cộng. Các khối màu xanh lam sẽ chỉ từ hóa bạn nếu các cực màu đỏ và xanh lam của bạn đối diện với chúng.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần đến Ngôi sao.

MẸO: Nếu bạn thấy gạch lát sàn trông giống như một chiếc lược, bạn có thể bay qua nó.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đạt được ngôi sao ở mọi cấp độ!

Lăn lên khối màu xanh để nâng một nền tảng. Đừng lăn vào các khối màu đỏ và vàng, đó là dung nham!

Nhấn phím SPACE để tăng sức mạnh cho nam châm của bạn. Nếu bạn đang đối mặt với một khối màu xanh tích điện dương, bạn sẽ bị kéo về phía nó. Các khối màu xanh lam sẽ chỉ kéo bạn nếu các cực màu đỏ và xanh lam của bạn đối diện với chúng.

MẸO: Nếu bạn thấy gạch lát sàn trông giống như một chiếc lược, bạn có thể bay qua nó.

4.3 Rating Star
4,059
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bạn là một nam châm. Di chuyển bằng A, D hoặc các phím mũi tên Trái và Phải. Nhấn SPACE để thu hút bản thân vào các khối màu xanh có dấu cộng. Các khối màu xanh lam sẽ chỉ từ hóa bạn nếu các cực màu đỏ và xanh lam của bạn đối diện với chúng.

Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn cần đến Ngôi sao.

MẸO: Nếu bạn thấy gạch lát sàn trông giống như một chiếc lược, bạn có thể bay qua nó.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đạt được ngôi sao ở mọi cấp độ!

Lăn lên khối màu xanh để nâng một nền tảng. Đừng lăn vào các khối màu đỏ và vàng, đó là dung nham!

Nhấn phím SPACE để tăng sức mạnh cho nam châm của bạn. Nếu bạn đang đối mặt với một khối màu xanh tích điện dương, bạn sẽ bị kéo về phía nó. Các khối màu xanh lam sẽ chỉ kéo bạn nếu các cực màu đỏ và xanh lam của bạn đối diện với chúng.

MẸO: Nếu bạn thấy gạch lát sàn trông giống như một chiếc lược, bạn có thể bay qua nó.

4.3 Rating Star
4,059
Phiếu bầu