Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Space Chess

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,416 Phiếu bầu)
Release :
Nov 20, 2018

Hướng dẫn

Kéo thẻ của bạn để triển khai quân cờ của bạn vào một cột. Họ di chuyển về phía trước và bắn tự động. Bạn cũng có thể kéo chúng ra khỏi bảng và di chuyển chúng vào một cột mới.

Cờ vua gặp Kẻ xâm lược không gian trong trò chơi thú vị này. Nhấp và kéo thẻ của bạn để đặt các quân cờ của bạn vào một cột. Họ di chuyển về phía trước và bắn tự động. Bạn cũng có thể kéo chúng ra khỏi bảng và di chuyển chúng vào một cột mới.

Việc biết các quy tắc của cờ vua sẽ giúp ích cho bạn, bởi vì các quân cờ sẽ bắn theo cách chúng có thể di chuyển trên một bàn cờ thông thường.

Bạn học được gì khi chơi Space Chess?

Space Chess là một trò chơi tuyệt vời và có thể là một công cụ học tập tốt vì nhiều lý do. Vì các quân cờ trong cờ vua không gian di chuyển theo cách chúng di chuyển trên bàn cờ, nên người chơi có thể làm quen với các kiểu di chuyển của các quân cờ mà không bị kiệt sức khi chơi cờ vua. Space Chess cũng là một trò chơi tuyệt vời để cải thiện thời gian phản ứng. Quân cờ của bạn sẽ liên tục di chuyển về phía những kẻ tấn công sắp tới. Nếu họ đánh bất kỳ ai trong số họ, thì quân cờ của bạn sẽ bị phá hủy. Người chơi sẽ cần phải nhanh chóng để đặt các quân cờ của mình trở lại hàng bắt đầu trước khi chúng bị phá hủy. Cuối cùng, Space Chess giúp người chơi đưa ra quyết định. Đặt các mảnh quá xa nhau có thể gây khó khăn cho việc di chuyển tất cả chúng trở lại trước khi chúng bị phá hủy. Ngoài ra, người chơi phải quyết định nơi đặt các quân cờ của mình để mỗi quân cờ đánh bại được nhiều kẻ thù nhất.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,416 Phiếu bầu)
Release :
Nov 20, 2018

Hướng dẫn

Kéo thẻ của bạn để triển khai quân cờ của bạn vào một cột. Họ di chuyển về phía trước và bắn tự động. Bạn cũng có thể kéo chúng ra khỏi bảng và di chuyển chúng vào một cột mới.

Cờ vua gặp Kẻ xâm lược không gian trong trò chơi thú vị này. Nhấp và kéo thẻ của bạn để đặt các quân cờ của bạn vào một cột. Họ di chuyển về phía trước và bắn tự động. Bạn cũng có thể kéo chúng ra khỏi bảng và di chuyển chúng vào một cột mới.

Việc biết các quy tắc của cờ vua sẽ giúp ích cho bạn, bởi vì các quân cờ sẽ bắn theo cách chúng có thể di chuyển trên một bàn cờ thông thường.

Bạn học được gì khi chơi Space Chess?

Space Chess là một trò chơi tuyệt vời và có thể là một công cụ học tập tốt vì nhiều lý do. Vì các quân cờ trong cờ vua không gian di chuyển theo cách chúng di chuyển trên bàn cờ, nên người chơi có thể làm quen với các kiểu di chuyển của các quân cờ mà không bị kiệt sức khi chơi cờ vua. Space Chess cũng là một trò chơi tuyệt vời để cải thiện thời gian phản ứng. Quân cờ của bạn sẽ liên tục di chuyển về phía những kẻ tấn công sắp tới. Nếu họ đánh bất kỳ ai trong số họ, thì quân cờ của bạn sẽ bị phá hủy. Người chơi sẽ cần phải nhanh chóng để đặt các quân cờ của mình trở lại hàng bắt đầu trước khi chúng bị phá hủy. Cuối cùng, Space Chess giúp người chơi đưa ra quyết định. Đặt các mảnh quá xa nhau có thể gây khó khăn cho việc di chuyển tất cả chúng trở lại trước khi chúng bị phá hủy. Ngoài ra, người chơi phải quyết định nơi đặt các quân cờ của mình để mỗi quân cờ đánh bại được nhiều kẻ thù nhất.

3.6 Rating Star
6,416
Phiếu bầu