Super Pickleball Adventure

Hướng dẫn

Di chuyển với các phím mũi tên. Nhấn X vào đúng thời điểm để đánh bóng. Nhấn X trong khi nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để nhắm bắn. Nhấn Z để lặn về phía quả bóng và tạo độ xoáy.

Di chuyển với các phím mũi tên. Nhấn X vào đúng thời điểm để đánh bóng. Nhấn X trong khi nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để nhắm bắn. Nhấn Z để lặn về phía quả bóng và tạo độ xoáy.

Là một nhà vô địch bóng bầu dục đầy tham vọng, bạn phải nỗ lực để thăng hạng. Khám phá thế giới và đánh bại kẻ thù bằng phong cách độc đáo để lên đỉnh! Nghĩ rằng bạn có thể truất ngôi GOAT pickleball?

Is it difficult to play Super Pickleball Adventure?

While it can be a difficult game to pick up at first, players will eventually get a hang of it over time. Certain bosses present unique challenges, such as teleportation and creating crazy spin. Not to worry though, there is an entire blog on how to play Super Pickleball Adventure. This blog is full of helpful tips and tricks to make you pickleball champion of the world.

Who created Super Pickleball Adventure?

The fast-paced sports game was created by Andrfw. The game came out near the end of 2022 and has already become one of the most popular pickleball games online.

4.7 Rating Star
21,255
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển với các phím mũi tên. Nhấn X vào đúng thời điểm để đánh bóng. Nhấn X trong khi nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để nhắm bắn. Nhấn Z để lặn về phía quả bóng và tạo độ xoáy.

Is it difficult to play Super Pickleball Adventure?

While it can be a difficult game to pick up at first, players will eventually get a hang of it over time. Certain bosses present unique challenges, such as teleportation and creating crazy spin. Not to worry though, there is an entire blog on how to play Super Pickleball Adventure. This blog is full of helpful tips and tricks to make you pickleball champion of the world.

Who created Super Pickleball Adventure?

The fast-paced sports game was created by Andrfw. The game came out near the end of 2022 and has already become one of the most popular pickleball games online.

Di chuyển với các phím mũi tên. Nhấn X vào đúng thời điểm để đánh bóng. Nhấn X trong khi nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để nhắm bắn. Nhấn Z để lặn về phía quả bóng và tạo độ xoáy.

Là một nhà vô địch bóng bầu dục đầy tham vọng, bạn phải nỗ lực để thăng hạng. Khám phá thế giới và đánh bại kẻ thù bằng phong cách độc đáo để lên đỉnh! Nghĩ rằng bạn có thể truất ngôi GOAT pickleball?

4.7 Rating Star
21,255
Phiếu bầu