Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Super Rhino Turtle

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(16,664 Phiếu bầu)
Release :
May 21, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn cũng đã có một loạt các kỹ năng độc đáo:

- Bạn có thể nhảy khỏi tường hoặc trượt xuống.

- Nếu bạn chạy theo một đường thẳng, bạn có thể tăng tốc độ và đâm xuyên qua những bức tường màu xám.

- Bạn cũng có thể đập xuyên tường bằng cách rơi trong thời gian dài.

- Quay lại và sử dụng vỏ của bạn để chặn các mũi tên bay tới.

Cố gắng tìm 7 quả trứng bí mật hoặc lập kỷ lục "chạy tốc độ" mới!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn cũng đã có một loạt các kỹ năng độc đáo:

- Bạn có thể nhảy khỏi tường hoặc trượt xuống.

- Nếu bạn chạy theo một đường thẳng, bạn có thể tăng tốc độ và đâm xuyên qua những bức tường màu xám.

- Bạn cũng có thể đập xuyên tường bằng cách rơi trong thời gian dài.

- Quay lại và sử dụng vỏ của bạn để chặn các mũi tên bay tới.

Cố gắng tìm 7 quả trứng bí mật hoặc lập kỷ lục "chạy tốc độ" mới!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(16,664 Phiếu bầu)
Release :
May 21, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn cũng đã có một loạt các kỹ năng độc đáo:

- Bạn có thể nhảy khỏi tường hoặc trượt xuống.

- Nếu bạn chạy theo một đường thẳng, bạn có thể tăng tốc độ và đâm xuyên qua những bức tường màu xám.

- Bạn cũng có thể đập xuyên tường bằng cách rơi trong thời gian dài.

- Quay lại và sử dụng vỏ của bạn để chặn các mũi tên bay tới.

Cố gắng tìm 7 quả trứng bí mật hoặc lập kỷ lục "chạy tốc độ" mới!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Bạn cũng đã có một loạt các kỹ năng độc đáo:

- Bạn có thể nhảy khỏi tường hoặc trượt xuống.

- Nếu bạn chạy theo một đường thẳng, bạn có thể tăng tốc độ và đâm xuyên qua những bức tường màu xám.

- Bạn cũng có thể đập xuyên tường bằng cách rơi trong thời gian dài.

- Quay lại và sử dụng vỏ của bạn để chặn các mũi tên bay tới.

Cố gắng tìm 7 quả trứng bí mật hoặc lập kỷ lục "chạy tốc độ" mới!

4.2 Rating Star
16,664
Phiếu bầu