Swing Sticks

Hướng dẫn

Nhấn vào các vòng tròn được lấp đầy một nửa để tách chúng ra. Bạn muốn đầu của các vòng tròn này xoay vào các vòng tròn chưa được lấp đầy để lấp đầy chúng.

Nhấp vào các vòng tròn được lấp đầy một nửa để tách chúng ra. Bạn muốn đầu của những vòng tròn này xoay vào những vòng tròn chưa được lấp đầy để lấp đầy chúng. Nếu bạn xoay và trượt, bạn sẽ phải bắt đầu lại!

4.0 Rating Star
7,435
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các vòng tròn được lấp đầy một nửa để tách chúng ra. Bạn muốn đầu của các vòng tròn này xoay vào các vòng tròn chưa được lấp đầy để lấp đầy chúng.

Nhấp vào các vòng tròn được lấp đầy một nửa để tách chúng ra. Bạn muốn đầu của những vòng tròn này xoay vào những vòng tròn chưa được lấp đầy để lấp đầy chúng. Nếu bạn xoay và trượt, bạn sẽ phải bắt đầu lại!

4.0 Rating Star
7,435
Phiếu bầu