Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tiles In Between

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,616 Phiếu bầu)
Release :
Jun 11, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,616 Phiếu bầu)
Release :
Jun 11, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh các ô và sắp xếp lại các nền tảng. Bạn có thể xây dựng cho mình một con đường để tiếp cận công chúa?

4.2 Rating Star
2,616
Phiếu bầu