Tower of Destiny

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo.

Nhấp hoặc nhấn dấu cách để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo. Thu thập vàng và đá quý để mua nâng cấp và trang phục mới.

4.8 Rating Star
220,801
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo.

Nhấp hoặc nhấn dấu cách để nhảy. Mở rương kho báu để thả thang, sau đó nhảy lên thang để đi lên tầng tiếp theo. Thu thập vàng và đá quý để mua nâng cấp và trang phục mới.

4.8 Rating Star
220,801
Phiếu bầu