Traffic Control

Hướng dẫn

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Chạm vào một chiếc ô tô để tăng tốc độ. Nhấn vào nút màu cam để giảm tốc độ tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Bấm vào một chiếc xe để tăng tốc nó lên. Nhấp vào nút màu cam để làm chậm tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

4.5 Rating Star
24,625
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Chạm vào một chiếc ô tô để tăng tốc độ. Nhấn vào nút màu cam để giảm tốc độ tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

Xem những chiếc xe khi họ lái xe qua. Hãy chắc chắn rằng họ không sụp đổ!

Bấm vào một chiếc xe để tăng tốc nó lên. Nhấp vào nút màu cam để làm chậm tất cả lưu lượng truy cập trong vài giây. Bạn cần kiếm được một số điểm nhất định để mở khóa cấp độ tiếp theo.

4.5 Rating Star
24,625
Phiếu bầu