Vehicles

Hướng dẫn

Đưa những chiếc xe tốt đến các điểm đỗ xe và hạ gục những chiếc xe xấu khỏi màn hình. Chạm vào một chiếc ô tô đang đỗ để lái xe và chạm vào một chiếc ô tô đang di chuyển để nhấn phanh!

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nhấp vào ô tô để lái xe và nhấp vào ô tô đang di chuyển để nhấn phanh. Đưa xe của bạn đến đúng điểm đỗ để nhận điểm thưởng!

4.4 Rating Star
7,455
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Đưa những chiếc xe tốt đến các điểm đỗ xe và hạ gục những chiếc xe xấu khỏi màn hình. Chạm vào một chiếc ô tô đang đỗ để lái xe và chạm vào một chiếc ô tô đang di chuyển để nhấn phanh!

Loại bỏ tất cả các phương tiện xấu (màu tối) khỏi màn hình bằng cách sử dụng xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nhấp vào ô tô để lái xe và nhấp vào ô tô đang di chuyển để nhấn phanh. Đưa xe của bạn đến đúng điểm đỗ để nhận điểm thưởng!

4.4 Rating Star
7,455
Phiếu bầu