Worm Nom Nom

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để quay lại. Di chuyển vào các loại trái cây để ngấu nghiến chúng. Nhấn Z để nhảy qua dung nham hoặc qua phân của chính bạn. Để lại những bông hoa trên màn hình để ghi điểm thưởng.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để quay lại. Di chuyển vào các loại trái cây để ngấu nghiến chúng. Nhấn Z để nhảy qua dung nham hoặc qua phân của chính bạn. Để lại những bông hoa trên màn hình để ghi điểm thưởng.

3.3 Rating Star
8,722
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để quay lại. Di chuyển vào các loại trái cây để ngấu nghiến chúng. Nhấn Z để nhảy qua dung nham hoặc qua phân của chính bạn. Để lại những bông hoa trên màn hình để ghi điểm thưởng.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để quay lại. Di chuyển vào các loại trái cây để ngấu nghiến chúng. Nhấn Z để nhảy qua dung nham hoặc qua phân của chính bạn. Để lại những bông hoa trên màn hình để ghi điểm thưởng.

3.3 Rating Star
8,722
Phiếu bầu