Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

WormHole

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,227 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2023

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của WormHole là ăn càng nhiều trái cây càng tốt mà không đụng vào tường hoặc đâm vào chính mình.

Sau khi ăn trái cây, bạn sẽ chui xuống đất. Một khi bạn ăn trái cây dưới lòng đất, bạn sẽ đào trở lại bề mặt. Bạn có thể di chuyển bằng đuôi nếu bạn ở dưới lòng đất và nó ở trên mặt đất và ngược lại!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Mục tiêu của WormHole là ăn càng nhiều trái cây càng tốt mà không đụng vào tường hoặc đâm vào chính mình.

Sau khi ăn trái cây, bạn sẽ chui xuống đất. Một khi bạn ăn trái cây dưới lòng đất, bạn sẽ đào trở lại bề mặt. Bạn có thể di chuyển bằng đuôi nếu bạn ở dưới lòng đất và nó ở trên mặt đất và ngược lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,227 Phiếu bầu)
Release :
Sep 29, 2023

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của WormHole là ăn càng nhiều trái cây càng tốt mà không đụng vào tường hoặc đâm vào chính mình.

Sau khi ăn trái cây, bạn sẽ chui xuống đất. Một khi bạn ăn trái cây dưới lòng đất, bạn sẽ đào trở lại bề mặt. Bạn có thể di chuyển bằng đuôi nếu bạn ở dưới lòng đất và nó ở trên mặt đất và ngược lại!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Mục tiêu của WormHole là ăn càng nhiều trái cây càng tốt mà không đụng vào tường hoặc đâm vào chính mình.

Sau khi ăn trái cây, bạn sẽ chui xuống đất. Một khi bạn ăn trái cây dưới lòng đất, bạn sẽ đào trở lại bề mặt. Bạn có thể di chuyển bằng đuôi nếu bạn ở dưới lòng đất và nó ở trên mặt đất và ngược lại!

4.3 Rating Star
3,227
Phiếu bầu