Alarmy

Hướng dẫn

Nhận Báo động đủ gần để đánh thức những con quái vật đang ngủ. Xóa đường đi của anh ấy bằng cách chạm vào các đối tượng để loại bỏ hoặc kích hoạt chúng.

Giúp Alarmy đánh thức những con quái vật đang ngủ say. Bấm vào các đối tượng để loại bỏ chúng hoặc tương tác với chúng. Nhận Báo động bên cạnh quái vật ở mỗi cấp độ.

4.0 Rating Star
1,633
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhận Báo động đủ gần để đánh thức những con quái vật đang ngủ. Xóa đường đi của anh ấy bằng cách chạm vào các đối tượng để loại bỏ hoặc kích hoạt chúng.

Giúp Alarmy đánh thức những con quái vật đang ngủ say. Bấm vào các đối tượng để loại bỏ chúng hoặc tương tác với chúng. Nhận Báo động bên cạnh quái vật ở mỗi cấp độ.

4.0 Rating Star
1,633
Phiếu bầu