Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Awesome Pirates

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(47,552 Phiếu bầu)
Release :
Aug 31, 2017

Hướng dẫn

Bấm để bắn một quả cầu thần công. Nhấn phím cách để cuộn qua và xem vị trí của những tên cướp biển đối phương. Dành vàng của bạn để nâng cấp khẩu pháo của bạn giữa các vòng.

Bấm để bắn một quả cầu thần công. Nhấn phím cách để cuộn qua và xem vị trí của những tên cướp biển đối phương. Dành vàng của bạn để nâng cấp khẩu pháo của bạn giữa các vòng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(47,552 Phiếu bầu)
Release :
Aug 31, 2017

Hướng dẫn

Bấm để bắn một quả cầu thần công. Nhấn phím cách để cuộn qua và xem vị trí của những tên cướp biển đối phương. Dành vàng của bạn để nâng cấp khẩu pháo của bạn giữa các vòng.

Bấm để bắn một quả cầu thần công. Nhấn phím cách để cuộn qua và xem vị trí của những tên cướp biển đối phương. Dành vàng của bạn để nâng cấp khẩu pháo của bạn giữa các vòng.

4.7 Rating Star
47,552
Phiếu bầu