Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Zombie Launcher

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(28,710 Phiếu bầu)
Release :
Mar 30, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi chạy một thây ma, hãy chạm vào màn hình theo hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đến. Bạn chạm càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(28,710 Phiếu bầu)
Release :
Mar 30, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi chạy một thây ma, hãy chạm vào màn hình theo hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đến. Bạn chạm càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.1 Rating Star
28,710
Phiếu bầu