Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Skeleton Launcher

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,888 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Apr 11, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo để phá vỡ tất cả những quả trứng gà. Vâng, đó nghe có vẻ như là một điều bình thường để làm. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo để phá vỡ tất cả những quả trứng gà. Vâng, đó nghe có vẻ như là một điều bình thường để làm. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,888 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Apr 11, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo để phá vỡ tất cả những quả trứng gà. Vâng, đó nghe có vẻ như là một điều bình thường để làm. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo để phá vỡ tất cả những quả trứng gà. Vâng, đó nghe có vẻ như là một điều bình thường để làm. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

4.2 Rating Star
2,888
Phiếu bầu