Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Indie Cannon

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(4,221 Phiếu bầu)
Release :
Mar 19, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(4,221 Phiếu bầu)
Release :
Mar 19, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

4.1 Rating Star
4,221
Phiếu bầu