Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Zombie Launcher 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(26,318 Phiếu bầu)
Release :
Jan 14, 2016

Hướng dẫn

Phóng các thây ma vào những khuôn mặt vui vẻ trong trò chơi vật lý lập dị này. Để phóng một thây ma, hãy chạm vào hướng mà bạn muốn thây ma bay. Chạm xa hơn từ khẩu pháo để làm cho chúng bay xa hơn!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(26,318 Phiếu bầu)
Release :
Jan 14, 2016

Hướng dẫn

Phóng các thây ma vào những khuôn mặt vui vẻ trong trò chơi vật lý lập dị này. Để phóng một thây ma, hãy chạm vào hướng mà bạn muốn thây ma bay. Chạm xa hơn từ khẩu pháo để làm cho chúng bay xa hơn!

Mục tiêu của bạn là bắn trúng tất cả những gương mặt vui vẻ với thây ma.

Để khởi động một thây ma, hãy nhấp vào hướng chung của nơi bạn muốn thây ma đi. Bạn nhấp càng xa, zombie sẽ bay càng nhanh!

4.0 Rating Star
26,318
Phiếu bầu