Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Skeleton Launcher 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,391 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Jun 11, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo. Đánh trứng bằng bộ xương để phá vỡ chúng. Nhấp vào xa khẩu pháo hơn để bắn mạnh hơn!

Sử dụng chuột để bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo. Đánh trứng bằng bộ xương để phá vỡ chúng. Bạn có thể làm cho bộ xương di chuyển nhanh hơn bằng cách nhấp ra xa khẩu pháo!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(5,391 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Jun 11, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo. Đánh trứng bằng bộ xương để phá vỡ chúng. Nhấp vào xa khẩu pháo hơn để bắn mạnh hơn!

Sử dụng chuột để bắn những bộ xương ra khỏi khẩu pháo. Đánh trứng bằng bộ xương để phá vỡ chúng. Bạn có thể làm cho bộ xương di chuyển nhanh hơn bằng cách nhấp ra xa khẩu pháo!

4.1 Rating Star
5,391
Phiếu bầu