Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Raft Wars

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(433,263 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2017

Hướng dẫn

Giúp Simon và anh trai bảo vệ kho báu của họ bằng cách đánh bại làn sóng kẻ thù. Lấy dụng cụ phóng bóng tennis của bạn và bảo vệ chiếc bè của bạn bằng cách đánh bật kẻ thù khỏi chỗ đậu của chúng. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Nếu bạn bị hất văng khỏi bè, trò chơi sẽ kết thúc!

Giúp Simon và anh trai bảo vệ kho báu của họ bằng cách đánh bại làn sóng kẻ thù. Lấy dụng cụ phóng bóng tennis của bạn và bảo vệ chiếc bè của bạn bằng cách đánh bật kẻ thù khỏi chỗ đậu của chúng. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Nếu bạn bị hất văng khỏi bè, trò chơi sẽ kết thúc!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(433,263 Phiếu bầu)
Release :
Mar 09, 2017

Hướng dẫn

Giúp Simon và anh trai bảo vệ kho báu của họ bằng cách đánh bại làn sóng kẻ thù. Lấy dụng cụ phóng bóng tennis của bạn và bảo vệ chiếc bè của bạn bằng cách đánh bật kẻ thù khỏi chỗ đậu của chúng. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Nếu bạn bị hất văng khỏi bè, trò chơi sẽ kết thúc!

Giúp Simon và anh trai bảo vệ kho báu của họ bằng cách đánh bại làn sóng kẻ thù. Lấy dụng cụ phóng bóng tennis của bạn và bảo vệ chiếc bè của bạn bằng cách đánh bật kẻ thù khỏi chỗ đậu của chúng. Sử dụng chuột của bạn để nhắm và bắn. Nếu bạn bị hất văng khỏi bè, trò chơi sẽ kết thúc!

4.6 Rating Star
433,263
Phiếu bầu