Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jellybots

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(15,504 Phiếu bầu)
Release :
Aug 13, 2020

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để đặt lực và góc để ném Jellybots. Tất cả các bot sẽ di chuyển về phía chuột của bạn, ngay cả khi chúng bị tách rời. Nhận đủ bot vào dung nham trước khi bạn hết lượt ném. Nếu bạn có thể đưa tất cả chúng vào dung nham, bạn sẽ kiếm được một ngôi sao vàng!

MẸO: Bạn không cần phải đợi bot ngừng di chuyển trước khi thực hiện cú ném khác.

Nhấp và kéo để đặt lực và góc để ném Jellybots. Tất cả các bot sẽ di chuyển về phía chuột của bạn, ngay cả khi chúng bị tách rời. Nhận đủ bot vào dung nham trước khi bạn hết lượt ném. Nếu bạn có thể đưa tất cả chúng vào dung nham, bạn sẽ kiếm được một ngôi sao vàng!

MẸO: Bạn không cần phải đợi bot ngừng di chuyển trước khi thực hiện cú ném khác.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(15,504 Phiếu bầu)
Release :
Aug 13, 2020

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để đặt lực và góc để ném Jellybots. Tất cả các bot sẽ di chuyển về phía chuột của bạn, ngay cả khi chúng bị tách rời. Nhận đủ bot vào dung nham trước khi bạn hết lượt ném. Nếu bạn có thể đưa tất cả chúng vào dung nham, bạn sẽ kiếm được một ngôi sao vàng!

MẸO: Bạn không cần phải đợi bot ngừng di chuyển trước khi thực hiện cú ném khác.

Nhấp và kéo để đặt lực và góc để ném Jellybots. Tất cả các bot sẽ di chuyển về phía chuột của bạn, ngay cả khi chúng bị tách rời. Nhận đủ bot vào dung nham trước khi bạn hết lượt ném. Nếu bạn có thể đưa tất cả chúng vào dung nham, bạn sẽ kiếm được một ngôi sao vàng!

MẸO: Bạn không cần phải đợi bot ngừng di chuyển trước khi thực hiện cú ném khác.

4.1 Rating Star
15,504
Phiếu bầu