Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Battlecoast

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(65,519 Phiếu bầu)
Release :
Aug 08, 2017

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để nhắm nỏ của bạn, sau đó nhấn vào nút bắn. Một số thuyền mất hơn một cú đánh để chìm. Nâng cấp nỏ của bạn và sửa chữa tòa tháp của bạn giữa các trận chiến.

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Một số thuyền mất hơn một cú đánh để chìm. Nâng cấp nỏ của bạn và sửa chữa tòa tháp của bạn giữa các trận chiến.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jul 14, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(65,519 Phiếu bầu)
Release :
Aug 08, 2017

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để nhắm nỏ của bạn, sau đó nhấn vào nút bắn. Một số thuyền mất hơn một cú đánh để chìm. Nâng cấp nỏ của bạn và sửa chữa tòa tháp của bạn giữa các trận chiến.

Di chuyển chuột để nhắm và bấm để bắn. Một số thuyền mất hơn một cú đánh để chìm. Nâng cấp nỏ của bạn và sửa chữa tòa tháp của bạn giữa các trận chiến.

4.6 Rating Star
65,519
Phiếu bầu