Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Indie Cannon Players Pack

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,969 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Feb 13, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,969 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Feb 13, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu đại bác để bắn các nhà thám hiểm búp bê giẻ rách sao cho họ bắn trúng tất cả các đồng tiền vàng trên mỗi cấp độ.

4.1 Rating Star
2,969
Phiếu bầu