Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Batteries Inside

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,298 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2022

Hướng dẫn

Kéo phích cắm hình tròn từ pin vào đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

Nhấp và kéo các phích cắm hình tròn từ pin đến bóng đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(6,298 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2022

Hướng dẫn

Kéo phích cắm hình tròn từ pin vào đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

Nhấp và kéo các phích cắm hình tròn từ pin đến bóng đèn. Mỗi đèn cần một lượng điện áp nhất định, vì vậy hãy chú ý đến các con số trên pin!

4.2 Rating Star
6,298
Phiếu bầu