Block the Pig

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để đặt một khối ở đó. Giữ cho con lợn không đạt được lối ra!

Mục tiêu của bạn là xây những bức tường xung quanh con lợn để ngăn nó trốn thoát. Nhấp vào một ô để đặt một khối ở đó. Tiếp tục đặt các khối cho đến khi bạn bao quanh con lợn. Đừng để nó chạm vào một trong các ô cạnh!

4.1 Rating Star
131,133
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một ô để đặt một khối ở đó. Giữ cho con lợn không đạt được lối ra!

Mục tiêu của bạn là xây những bức tường xung quanh con lợn để ngăn nó trốn thoát. Nhấp vào một ô để đặt một khối ở đó. Tiếp tục đặt các khối cho đến khi bạn bao quanh con lợn. Đừng để nó chạm vào một trong các ô cạnh!

4.1 Rating Star
131,133
Phiếu bầu