Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cargo Bridge Xmas Level Pack

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,086 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2011

Hướng dẫn

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(1,086 Phiếu bầu)
Release :
Dec 07, 2011

Hướng dẫn

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

Giúp công nhân xây dựng cây cầu để di chuyển những món quà. Bạn sẽ phải làm việc trong phạm vi ngân sách khi xây dựng.

3.7 Rating Star
1,086
Phiếu bầu