Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Completed Paths

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,344 Phiếu bầu)
Release :
Feb 19, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào hai ô cùng màu để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

Nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Bạn chỉ có thể hoán đổi hai ô cùng màu. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,344 Phiếu bầu)
Release :
Feb 19, 2019

Hướng dẫn

Chạm vào hai ô cùng màu để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

Nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng và tạo một đường kết nối. Bạn chỉ có thể hoán đổi hai ô cùng màu. Các đường sẽ sáng lên sau khi chúng được kết nối ở tất cả các phía.

3.9 Rating Star
4,344
Phiếu bầu