Dungeon Fury

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó.

Bấm để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó. Bạn có thể làm cho nó ra còn sống?

4.0 Rating Star
3,210
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó.

Bấm để nhảy và nhảy đôi. Lấy tất cả các đồng xu để mở cửa, sau đó chạy qua nó. Bạn có thể làm cho nó ra còn sống?

4.0 Rating Star
3,210
Phiếu bầu