Fox 'N' Roll

Hướng dẫn

Giúp Fox đoàn tụ với người bạn bóng của mình, Roll. Chạm vào các chướng ngại vật để xóa chúng và dọn đường cho Cáo và Lăn.

Sử dụng chuột để xóa các đối tượng. Hãy Roll touch Fox để hoàn thành cấp độ.

4.0 Rating Star
963
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp Fox đoàn tụ với người bạn bóng của mình, Roll. Chạm vào các chướng ngại vật để xóa chúng và dọn đường cho Cáo và Lăn.

Sử dụng chuột để xóa các đối tượng. Hãy Roll touch Fox để hoàn thành cấp độ.

4.0 Rating Star
963
Phiếu bầu