Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Go Home Ball 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(839 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Aug 27, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(839 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Aug 27, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

Sử dụng chuột của bạn để đặt các khúc gỗ, lò xo, v.v. để giúp dẫn quả bóng dọc theo con đường về nhà của nó trong gốc cây. Hãy cẩn thận vì mỗi mục bạn đặt sẽ chỉ ở đó trong vài giây!

3.6 Rating Star
839
Phiếu bầu