Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Illiteracy

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(7,800 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các biểu tượng khớp với nhau. Nhấp vào một biểu tượng sẽ kích hoạt nó, thay đổi các biểu tượng khác. Mỗi biểu tượng có một sức mạnh riêng, vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem mỗi biểu tượng làm gì. Muốn “biết chữ” toàn diện, hãy thử tìm cả 6 giải pháp này nhé!

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các biểu tượng khớp với nhau. Nhấp vào một biểu tượng sẽ kích hoạt nó, thay đổi các biểu tượng khác. Mỗi biểu tượng có một sức mạnh riêng, vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem mỗi biểu tượng làm gì. Muốn “biết chữ” toàn diện, hãy thử tìm cả 6 giải pháp này nhé!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(7,800 Phiếu bầu)
Release :
May 17, 2019

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các biểu tượng khớp với nhau. Nhấp vào một biểu tượng sẽ kích hoạt nó, thay đổi các biểu tượng khác. Mỗi biểu tượng có một sức mạnh riêng, vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem mỗi biểu tượng làm gì. Muốn “biết chữ” toàn diện, hãy thử tìm cả 6 giải pháp này nhé!

Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các biểu tượng khớp với nhau. Nhấp vào một biểu tượng sẽ kích hoạt nó, thay đổi các biểu tượng khác. Mỗi biểu tượng có một sức mạnh riêng, vì vậy hãy cố gắng tìm hiểu xem mỗi biểu tượng làm gì. Muốn “biết chữ” toàn diện, hãy thử tìm cả 6 giải pháp này nhé!

2.6 Rating Star
7,800
Phiếu bầu