King of Thieves

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Mục tiêu của bạn là lẻn đến rương kho báu mà không đâm vào bất kỳ gai hay kẻ thù nào!

Mỗi khi bạn bị hạ gục, sức khỏe của bạn sẽ giảm xuống. Nếu nó xuống dưới một điểm nhất định, giá trị kho báu của bạn sẽ giảm xuống. Hãy cố gắng vượt qua cấp độ trong lần thử đầu tiên của bạn để nhận được 3 sao và phần thưởng tối đa!

Bạn có thể thay đổi hướng bằng cách nhảy khỏi tường.

Nhấn phím cách hoặc nhấp chuột trái để nhảy. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Mục tiêu của bạn là lẻn đến rương kho báu mà không đâm vào bất kỳ gai hay kẻ thù nào!

Mỗi khi bạn bị hạ gục, sức khỏe của bạn sẽ giảm xuống. Nếu nó xuống dưới một điểm nhất định, giá trị kho báu của bạn sẽ giảm xuống. Hãy cố gắng vượt qua cấp độ trong lần thử đầu tiên của bạn để nhận được 3 sao và phần thưởng tối đa!

Bạn có thể thay đổi hướng bằng cách nhảy khỏi tường.

4.3 Rating Star
4,442
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Mục tiêu của bạn là lẻn đến rương kho báu mà không đâm vào bất kỳ gai hay kẻ thù nào!

Mỗi khi bạn bị hạ gục, sức khỏe của bạn sẽ giảm xuống. Nếu nó xuống dưới một điểm nhất định, giá trị kho báu của bạn sẽ giảm xuống. Hãy cố gắng vượt qua cấp độ trong lần thử đầu tiên của bạn để nhận được 3 sao và phần thưởng tối đa!

Bạn có thể thay đổi hướng bằng cách nhảy khỏi tường.

Nhấn phím cách hoặc nhấp chuột trái để nhảy. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Mục tiêu của bạn là lẻn đến rương kho báu mà không đâm vào bất kỳ gai hay kẻ thù nào!

Mỗi khi bạn bị hạ gục, sức khỏe của bạn sẽ giảm xuống. Nếu nó xuống dưới một điểm nhất định, giá trị kho báu của bạn sẽ giảm xuống. Hãy cố gắng vượt qua cấp độ trong lần thử đầu tiên của bạn để nhận được 3 sao và phần thưởng tối đa!

Bạn có thể thay đổi hướng bằng cách nhảy khỏi tường.

4.3 Rating Star
4,442
Phiếu bầu