Logica Emotica

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái và phải để di chuyển biểu tượng cảm xúc. Mỗi câu đố có một mục tiêu khác nhau: một số biểu tượng cảm xúc cần được xếp chồng lên trên các biểu tượng cảm xúc màu xám hoặc một số biểu tượng cảm xúc nhất định phải được đẩy lại với nhau. Việc tìm ra ý nghĩa của từng biểu tượng cảm xúc là tùy thuộc vào bạn!

Để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn, hãy nhấn vào nút có ba mũi tên màu đen. Để bắt đầu lại cấp độ, hãy nhấn vào nút ở góc dưới cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào nút bóng đèn để xem cách hoàn thành câu đố!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển biểu tượng cảm xúc. Mỗi câu đố có một mục tiêu khác nhau: một số biểu tượng cảm xúc cần được xếp chồng lên trên các biểu tượng cảm xúc màu xám hoặc một số biểu tượng cảm xúc nhất định phải được đẩy lại với nhau. Việc tìm ra ý nghĩa của từng biểu tượng cảm xúc là tùy thuộc vào bạn!

Để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn, hãy nhấn Z hoặc nhấp vào nút có ba mũi tên màu đen. Để khởi động lại cấp độ, nhấn R hoặc nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút bóng đèn để xem cách hoàn thành câu đố!

4.6 Rating Star
613
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái và phải để di chuyển biểu tượng cảm xúc. Mỗi câu đố có một mục tiêu khác nhau: một số biểu tượng cảm xúc cần được xếp chồng lên trên các biểu tượng cảm xúc màu xám hoặc một số biểu tượng cảm xúc nhất định phải được đẩy lại với nhau. Việc tìm ra ý nghĩa của từng biểu tượng cảm xúc là tùy thuộc vào bạn!

Để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn, hãy nhấn vào nút có ba mũi tên màu đen. Để bắt đầu lại cấp độ, hãy nhấn vào nút ở góc dưới cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào nút bóng đèn để xem cách hoàn thành câu đố!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển biểu tượng cảm xúc. Mỗi câu đố có một mục tiêu khác nhau: một số biểu tượng cảm xúc cần được xếp chồng lên trên các biểu tượng cảm xúc màu xám hoặc một số biểu tượng cảm xúc nhất định phải được đẩy lại với nhau. Việc tìm ra ý nghĩa của từng biểu tượng cảm xúc là tùy thuộc vào bạn!

Để hoàn tác bước di chuyển cuối cùng của bạn, hãy nhấn Z hoặc nhấp vào nút có ba mũi tên màu đen. Để khởi động lại cấp độ, nhấn R hoặc nhấp vào nút ở góc dưới cùng bên trái. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút bóng đèn để xem cách hoàn thành câu đố!

4.6 Rating Star
613
Phiếu bầu