Maze Challenge

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được ô màu xanh càng nhanh càng tốt. Cố gắng hoàn thành mê cung mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được ô màu xanh càng nhanh càng tốt. Cố gắng hoàn thành mê cung mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào!

4.2 Rating Star
3,591
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được ô màu xanh càng nhanh càng tốt. Cố gắng hoàn thành mê cung mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đến được ô màu xanh càng nhanh càng tốt. Cố gắng hoàn thành mê cung mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào!

4.2 Rating Star
3,591
Phiếu bầu