Mini Traffic Jam

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lái xe đi làm mà không gặp sự cố!

Các mũi tên màu đỏ phía trước các ô tô khác cho biết chúng sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo. Hãy để mắt đến điều đó khi bạn lái xe và lên kế hoạch cẩn thận cho bước đi tiếp theo của mình.

4.3 Rating Star
705
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lái xe đi làm mà không gặp sự cố!

Các mũi tên màu đỏ phía trước các ô tô khác cho biết chúng sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo. Hãy để mắt đến điều đó khi bạn lái xe và lên kế hoạch cẩn thận cho bước đi tiếp theo của mình.

4.3 Rating Star
705
Phiếu bầu