Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mole

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Sep 02, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,224 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Release:
Sep 02, 2021
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để nhảy. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, nhưng nó không phải là dễ dàng!

Bạn cần tiếp tục di chuyển và sử dụng đà của mình để vượt qua cấp độ. Bạn có thể trượt xuống tường hoặc nhảy trong khi đang trượt ngang để tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Một số khối sẽ biến mất khi bạn chạm vào chúng, hãy xóa chúng rồi di chuyển qua con đường bạn đã tạo.

Tiếp tục nhảy qua tất cả 18 cấp độ để tiếp cận bề mặt!

4.4 Rating Star
4,224
Phiếu bầu