Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Nyahotep

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(394 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Release:
Mar 28, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z, L hoặc P để nhảy. Nếu bạn không thể đến được bục tiếp theo hoặc mục tiêu, hãy nhấn Phím mũi tên để đặt mục tiêu của bạn và nhấn X, K hoặc O để ném Nyahotep. Ném Nyahotep có thể cho phép chúng chiếm lấy một con mèo khác hoặc đi qua cổng.

Nhấn Q để xem giải pháp nếu bạn gặp khó khăn. Tránh nước và lấy lại viên pha lê của Nyahotep!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z, L hoặc P để nhảy. Nếu bạn không thể đến được bục tiếp theo hoặc mục tiêu, hãy nhấn Phím mũi tên để đặt mục tiêu của bạn và nhấn X, K hoặc O để ném Nyahotep. Ném Nyahotep có thể cho phép chúng chiếm lấy một con mèo khác hoặc đi qua cổng.

Nhấn Q để xem giải pháp nếu bạn gặp khó khăn. Tránh nước và lấy lại viên pha lê của Nyahotep!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(394 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 06, 2023
Release:
Mar 28, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z, L hoặc P để nhảy. Nếu bạn không thể đến được bục tiếp theo hoặc mục tiêu, hãy nhấn Phím mũi tên để đặt mục tiêu của bạn và nhấn X, K hoặc O để ném Nyahotep. Ném Nyahotep có thể cho phép chúng chiếm lấy một con mèo khác hoặc đi qua cổng.

Nhấn Q để xem giải pháp nếu bạn gặp khó khăn. Tránh nước và lấy lại viên pha lê của Nyahotep!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z, L hoặc P để nhảy. Nếu bạn không thể đến được bục tiếp theo hoặc mục tiêu, hãy nhấn Phím mũi tên để đặt mục tiêu của bạn và nhấn X, K hoặc O để ném Nyahotep. Ném Nyahotep có thể cho phép chúng chiếm lấy một con mèo khác hoặc đi qua cổng.

Nhấn Q để xem giải pháp nếu bạn gặp khó khăn. Tránh nước và lấy lại viên pha lê của Nyahotep!

4.5 Rating Star
394
Phiếu bầu