Onus

Hướng dẫn

Chạm vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu tới mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

Nhấp vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu cho mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

3.9 Rating Star
1,521
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu tới mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

Nhấp vào một tiền đồn để chuyển một đồng xu cho mọi tiền đồn được kết nối. Mục tiêu của bạn là làm cho tất cả các tiền đồn có 0 xu trở lên.

3.9 Rating Star
1,521
Phiếu bầu