Pathfinder

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy chìa khóa để mở khóa những con đường mới và tìm đường đến tinh vân ẩn! Bạn có thể chạm vào những bức tường màu đen, nhưng đảm bảo không chạm vào những bức tường màu đỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy chìa khóa để mở khóa những con đường mới và tìm đường đến tinh vân ẩn! Bạn có thể chạm vào những bức tường màu đen, nhưng đảm bảo không chạm vào những bức tường màu đỏ.

3.9 Rating Star
3,959
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy chìa khóa để mở khóa những con đường mới và tìm đường đến tinh vân ẩn! Bạn có thể chạm vào những bức tường màu đen, nhưng đảm bảo không chạm vào những bức tường màu đỏ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Lấy chìa khóa để mở khóa những con đường mới và tìm đường đến tinh vân ẩn! Bạn có thể chạm vào những bức tường màu đen, nhưng đảm bảo không chạm vào những bức tường màu đỏ.

3.9 Rating Star
3,959
Phiếu bầu