Planet Elain Sort

Hướng dẫn

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

3.5 Rating Star
360
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

Kéo bánh xe vào ổ cắm để khởi động máy. Máy sẽ không khởi động trừ khi tất cả các mặt của bánh xe khớp với nhau. Nhấp vào một bánh xe khi nó đã được đặt để xoay bánh xe và làm cho các cạnh khớp với nhau.

3.5 Rating Star
360
Phiếu bầu