Ragdoll Rise Up

Hướng dẫn

Chạm vào các khối màu xanh và nền tảng để loại bỏ chúng. Mục tiêu của bạn là đưa hình que của bạn lên trên cùng mà không làm nổ bóng bay!

Khối màu vàng không thể được gỡ bỏ. Gai đỏ và pháo đỏ rất nguy hiểm vì chúng có thể làm nổ bóng bay của bạn! Ở các cấp độ sau, bạn có thể sử dụng quạt để giúp di chuyển hình que của mình ra khỏi chướng ngại vật nguy hiểm hoặc công tắc nền tảng để chặn chúng.

Hành động nhanh chóng, ragdoll của bạn sẽ tăng lên bất kể con đường bạn thực hiện!

Nhấp vào khối màu xanh và nền tảng để loại bỏ chúng. Mục tiêu của bạn là đưa hình que của bạn lên trên cùng mà không làm nổ bóng bay!

Khối màu vàng không thể được gỡ bỏ. Gai đỏ và pháo đỏ rất nguy hiểm vì chúng có thể làm nổ bóng bay của bạn! Ở các cấp độ sau, bạn có thể sử dụng quạt để giúp di chuyển hình que của mình ra khỏi chướng ngại vật nguy hiểm hoặc công tắc nền tảng để chặn chúng.

Hành động nhanh chóng, ragdoll của bạn sẽ tăng lên bất kể con đường bạn thực hiện!

4.4 Rating Star
3,161
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào các khối màu xanh và nền tảng để loại bỏ chúng. Mục tiêu của bạn là đưa hình que của bạn lên trên cùng mà không làm nổ bóng bay!

Khối màu vàng không thể được gỡ bỏ. Gai đỏ và pháo đỏ rất nguy hiểm vì chúng có thể làm nổ bóng bay của bạn! Ở các cấp độ sau, bạn có thể sử dụng quạt để giúp di chuyển hình que của mình ra khỏi chướng ngại vật nguy hiểm hoặc công tắc nền tảng để chặn chúng.

Hành động nhanh chóng, ragdoll của bạn sẽ tăng lên bất kể con đường bạn thực hiện!

Nhấp vào khối màu xanh và nền tảng để loại bỏ chúng. Mục tiêu của bạn là đưa hình que của bạn lên trên cùng mà không làm nổ bóng bay!

Khối màu vàng không thể được gỡ bỏ. Gai đỏ và pháo đỏ rất nguy hiểm vì chúng có thể làm nổ bóng bay của bạn! Ở các cấp độ sau, bạn có thể sử dụng quạt để giúp di chuyển hình que của mình ra khỏi chướng ngại vật nguy hiểm hoặc công tắc nền tảng để chặn chúng.

Hành động nhanh chóng, ragdoll của bạn sẽ tăng lên bất kể con đường bạn thực hiện!

4.4 Rating Star
3,161
Phiếu bầu