Shelled Shinobi

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn X để vào hoặc ra khỏi vỏ của bạn. Nếu bạn nhảy vào vỏ của mình trong khi chạy, bạn có thể di chuyển nhanh hơn và nhảy xa hơn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn X để vào hoặc ra khỏi vỏ của bạn. Nếu bạn nhảy vào vỏ của mình trong khi chạy, bạn có thể di chuyển nhanh hơn và nhảy xa hơn!

4.3 Rating Star
11,181
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn X để vào hoặc ra khỏi vỏ của bạn. Nếu bạn nhảy vào vỏ của mình trong khi chạy, bạn có thể di chuyển nhanh hơn và nhảy xa hơn!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nhảy. Nhấn X để vào hoặc ra khỏi vỏ của bạn. Nếu bạn nhảy vào vỏ của mình trong khi chạy, bạn có thể di chuyển nhanh hơn và nhảy xa hơn!

4.3 Rating Star
11,181
Phiếu bầu