Telephone Trouble

Hướng dẫn

Nhấp vào một đầu của cáp để nhấc nó lên, sau đó nhấp vào cổng trống để kết nối. Để bắt đầu cuộc gọi, bạn cần kết nối cả hai đầu. Khi bạn nhận thấy đèn ngừng nhấp nháy, hãy nhấp chuột phải vào đầu của bất kỳ cáp được kết nối nào để loại bỏ hoàn toàn cáp đó khỏi tổng đài.

Hãy cố gắng đạt điểm cao trong Score Attack hoặc thoải mái trong Chế độ Chill!

Bạn có thể xem điểm của mình trên máy tính ở phía dưới bên trái của màn hình. Bạn có thể ở trên màu đỏ?

Nhấp và kéo đầu cáp để kết nối nó với một cổng trống. Bạn sẽ cần kết nối cả hai đầu với các cổng khác nhau để bắt đầu cuộc gọi. Một số cuộc gọi liệt kê cổng chính xác trong khi những cuộc gọi khác chỉ xuất hiện dưới dạng dấu chấm hỏi. Di chuột qua thư mục của bạn ở cuối màn hình để tìm đúng cổng!

Bạn có thể ngắt kết nối cuộc gọi khi đèn trên mỗi cổng ngừng nhấp nháy bằng cách nhấp chuột phải vào đầu của bất kỳ cáp được kết nối nào.

Hãy cố gắng đạt điểm cao trong Score Attack hoặc thoải mái trong Chế độ Chill!

GỢI Ý: Nếu bạn đang nhận được quá nhiều cuộc gọi, hãy nhấp vào nút "GIỮ" để tạm dừng cuộc gọi và giúp bạn có thêm thời gian!

4.4 Rating Star
625
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào một đầu của cáp để nhấc nó lên, sau đó nhấp vào cổng trống để kết nối. Để bắt đầu cuộc gọi, bạn cần kết nối cả hai đầu. Khi bạn nhận thấy đèn ngừng nhấp nháy, hãy nhấp chuột phải vào đầu của bất kỳ cáp được kết nối nào để loại bỏ hoàn toàn cáp đó khỏi tổng đài.

Hãy cố gắng đạt điểm cao trong Score Attack hoặc thoải mái trong Chế độ Chill!

Bạn có thể xem điểm của mình trên máy tính ở phía dưới bên trái của màn hình. Bạn có thể ở trên màu đỏ?

Nhấp và kéo đầu cáp để kết nối nó với một cổng trống. Bạn sẽ cần kết nối cả hai đầu với các cổng khác nhau để bắt đầu cuộc gọi. Một số cuộc gọi liệt kê cổng chính xác trong khi những cuộc gọi khác chỉ xuất hiện dưới dạng dấu chấm hỏi. Di chuột qua thư mục của bạn ở cuối màn hình để tìm đúng cổng!

Bạn có thể ngắt kết nối cuộc gọi khi đèn trên mỗi cổng ngừng nhấp nháy bằng cách nhấp chuột phải vào đầu của bất kỳ cáp được kết nối nào.

Hãy cố gắng đạt điểm cao trong Score Attack hoặc thoải mái trong Chế độ Chill!

GỢI Ý: Nếu bạn đang nhận được quá nhiều cuộc gọi, hãy nhấp vào nút "GIỮ" để tạm dừng cuộc gọi và giúp bạn có thêm thời gian!

4.4 Rating Star
625
Phiếu bầu