UFO Run

Hướng dẫn

Bấm để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

Chỉ có một nút ở đây! Nhấp để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

4.7 Rating Star
22,908
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bấm để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

Chỉ có một nút ở đây! Nhấp để nhảy với jetpack của bạn. Buông để rơi trở lại. Mở khóa thành tích và lên cấp để đạt điểm cao!

4.7 Rating Star
22,908
Phiếu bầu